MISSIE

In een land als België maar ook in de Kempen speelt vervoer en logistiek  een belangrijke rol in het economisch proces. Zonder veel overdrijving wordt het zelfs al eens de motor van onze economie genoemd.

In een sector als transport is kostenoptimalisatie   steeds een hoge prioriteit. Belangrijk is dan ook een efficiënte bevrachting en terugbevrachting .

samenSamenwerken binnen de sector speelt in ieders voordeel. Dat hadden de Kempense baanvervoerders in 1977 reeds begrepen en dit leidde dan  tot de oprichting van het Kempens Verbond der Baanvervoerders.

In artikel 3. van de oprichtingsakte staat vermeld : “ ..de vereniging heeft tot doel het bevorderen en behartigen van de beroepsbelangen,  in de meest ruime zin, van haar leden…”

Door het organiseren van infoavonden, vertegenwoordiging in andere beroepsfederaties
in de sector , lobby en contacten bij of met stakeholders wordt getracht de belangen van de Kempense vervoerders zo optimaal mogelijk te professionaliseren.

Kortom KVB is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor alle Kempense baanvervoerders en logistiekers.